En heel kortelings komt een zon

Onze banen hel verlichten

Die de sympathie ons won…

En ‘t zal Geel en Rood dan stralen

Overal, en ook altijd

Tot uw hoger idealen

En tot spijt van wie ‘t benijdt!

  • Geen clubblad!

Een supportersmagazine en geen clubblad, zo moeten we Geel & Rood, dat ondertussen aan jaargang 78 zit, omschrijven. Een overzicht.

Zoals het past in elke familie die zichzelf respecteert, bezit ook G&R een stamvader. Op 25 augustus 1925 richtten Racing en Malinwa op aandringen van ‘De Mechelse Verstandhouding’ een gezamenlijk sportblad voor beide clubs op: ‘De Maanblusscher’. De supporters stonden echter regelrecht tegenover elkaar en het oranje-kleurig sportblad stierf een stille dood. Na 3 seizoenen verscheen het een laatste keer op 16 mei 1928. De wedstrijdverslagen van beide clubs verschenen nadien nog wel in elkaars blad onder de titels ‘FCM kronijk’ en ‘Van op ‘t Racing veld’.

Geen pijn bij dit scheiden, want al op 4 september 1928 gaf FC Malinois Geel & Rood ‘I’ uit. Het verscheen voor elke thuis- en uitwedstrijd. Financiële problemen stuitten echter de werking na 1 seizoen.

eerstegenr

eerste jaargang g&r

In september 1930 nam G&R ‘II’ de fakkel over: alleen de federatie zou de uitgave nu op zich nemen maar de club zorgde voor een toelage van 6000 Belgische franken, wat toen een hele som was. Het supportersblad (en dus geen clubblad meer) kwam niet in de handel en alleen de leden van de supportersclubs kregen het met de post bedeeld, mits betaling van 5 frank per lid/jaar. Tien seizoenen lang werd Geel & Rood wekelijks en kosteloos opgestuurd naar de trouwe supporters van onze club. Toen brak Wereldoorlog II uit… Door de bezetters werd elke uitgave van drukwerk verboden. Het is in deze periode slechts tweemaal clandestien verschenen, waaronder bij het kampioenschap van 1942-’43. Om veiligheidsredenen werden alle exemplaren vernietigd, geen enkel is nog terug te vinden.

Op 25 juli 1945, onmiddellijk na het einde van de oorlog, verscheen het blad terug openbaar: Geel & Rood ‘III’ was geboren. Niet langer voor elke thuismatch, zoals we het nu kennen, maar telkens na de uitwedstrijden. De kosten werden nu volledig gedragen door de federatie.

  • Mee met zijn tijd

Na het winnen van het kampioenschap in 1989 besliste de federatie van Malinwa ‘Het gazetteke van de Malinwa’ na meer dan 50 jaar (!) om te buigen tot een volwaardig supportersmagazine met meer interviews. Vaste ingrediënten zoals wedstrijdverslagen van de eerste ploeg, jeugduitslagen, agenda en supportersclub-nieuws zijn door de jaren heen wel gebleven, maar de toon werd minder scherp. Geel & Rood durfde in de beginjaren voluit in de aanval te gaan tegen wanpraktijken van zowel binnen onze eigen club, de Voetbalbond als de arbiter ( ‘resultatenfabrikant’ steevast genoemd). Dit leidde regelmatig tot een boete van de Bond, wat dan weer aanleiding gaf tot een nieuw scherp artikel.

Naar aanleiding van allerhande festiviteiten werden er regelmatig jubileumuitgaven verzorgd o.a. bij het 25-jarige bestaan van de federatie, de 75ste verjaardag van Francis Dessain en in 1985 bij de drie jubilea: 80 jaar KVM, 60 jaar federatie en 50 jaar Geel & Rood. Natuurlijk naar aanleiding van de redding in 2003 werd er een overzicht van de geschiedenis van de club neergeschreven.

  • Leuke verhalen

Eén van de leukste anekdotes in G&R gaat over de reis van onze ploeg naar Zwitserland in het ‘jaar des heren’ 1947. Onze spelers smokkelden op de terugweg zilveren en platina horloges mee naar België om hun vrouwen een cadeau te doen of verder te verkopen aan vrienden of kennissen. Ze deden de horloges rond hun armen en bonden ze vervolgens met dikke windels en verbanden af, alsof ze gekwetst waren, zodat ze onzichtbaar bleven voor de strenge Zwitserse douane.

De spelers van Malinois schudden in Zwitserland de hand van prins Boudewijn… zonder horloge.

  • De ‘waarde’ van Geel & Rood

Naar aanleiding van de inzamelactie tijdens de reddingsperiode begin 2003, organiseerde de Federatie een online-veiling van KV-artikelen. Een groot aantal supporters, alsook een aantal ex-spelers, boden de meest unieke KV-collectors-items te koop aan om op die manier geld te verzamelen voor slechts één doel: de redding van het stamnummer 25. De respons van de supporters van KV was enorm! Zo werd een verzameling Geel & Rood magazines aangeboden van 1947 tot 1983. De hoogste bieder betaalde uiteindelijk € 611,00 voor deze unieke collectie.

This slideshow requires JavaScript.

Noot: Dit artikel is een bewerking van artikels die zijn verschenen in het Jubileumnummer van Geel & Rood 1949 en G&R van 6 juni 1985, 27 februari 2003, 28 augustus 2003, 2 september en 3 oktober 2005. Met dank aan Geert Wouters, Willy Lippens

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*