‘t Is dus heden zondag namiddag ten 4 ure dat de Football Club Mechelen zijne nieuwe speelplein, gelegen tusschen den Lierschen steenweg en de Ziekenstraat, achter de kazerne der artillerie, inhuldigt en het deze gelegenheid een prachtige match zal spelen tegen het 1ste divisie elftal van den Football Club Brugeois.

Wij hebben de installaties van den Football Club Malinois reeds eens gaan bezichtigen en hebben waarlijk verwonderd opgekeken van het prachtig ‘chalet’ en de uitgestrekte gronden van het speelplein betrekken.

De match zal stipt 4 1/2 u. aanvang nemen en Mijnheer Barette zal de elftallen als volgt samengesteld op ‘t terrein roepen:

Voor Brugge:

D’Hooge – Jean Strubbe – A. Cambier – A. Six – Balju – Verbeeck – Goethink – Delafontaine – De Veen – Charles Cambier en Van Boxtale

Voor Mechelen:

E.Lambrechts – De Winter – J. De Coster – Gramme – Leunens – Caluwaert – Notelteirs – J. Vermeulen – C. Claes – A. Jacobs en E. De Winter.

De samenstelling der ploegen voorspelt ons een hardnekkige strijd welke al wat zich sportliefhebber noemt zal willen bijwonen. Wij vernemen bij het ter perse leggen, dat de militaire overheid alsmede verschillende sportcomiteiten de feestelijkheden met hun tegenwoordigheid zullen vereeren. De toegangen geschieden voor de tribune en 1ste rang langs den Lierschen steenweg en voor den 2den rang langs de Ziekenstraat.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*